Du skal logge ind for at skrive en note
Motorrummet i en brintbil

En virksomhed starter! En iværksætter har fået en god ide, spottet et marked eller har blot lyst til at sætte noget i gang. En mekaniker er glad for sportsvogne og indretter sit eget værksted. Til at begynde med er det et hobbyværksted: Reparationer sammen med vennerne om aftenen osv. Men værkstedet vokser sig større og bliver en egentlig virksomhed, der ansættes medarbejdere,og værkstedsfaciliteterne bliver bedre. Nye kunder får øje på, at bilværkstedet kan noget særligt. Virksomheden bliver god til at servicere bilejere, som vil passe godt på deres Porscher, Bugattier, Jaguarer… Iværksætteren kalder sig til sidst for direktør. Virksomheden får også et navn: »Superværkstedet«. Han overvejer på et tidspunkt de nye muligheder, der opstår, hvis brint bliver fremtidens brændstof som erstatning for benzin. Som en entreprenør begynder han derfor at udvikle værktøjer, der er særligt egnede til den type motorer. Målet er at være det første danske bilværksted, som kan tilbyde den type reparationer, når brinten engang slår igennem, tænker han… En innovationsproces er begyndt.

Du skal logge ind for at skrive en note

Den lille og den store virksomhed

Entreprenørens innovative virksomhed udvikler sig i tre retninger.

Der er forskel på »den lille virksomhed« og den virksomhed, som »entreprenøren« eller iværksætteren udvikler med innovative sigter. Den lille virksomhed er typisk frisørsalonen, hvor indehaveren er tilfreds med at levere en kendt ydelse (klipning), som har et afgrænset marked (de faste kunder), og hvor forretningen først og fremmest skal sikre en privat indkomst til indehaveren. Entreprenørens innovative virksomhed er derimod kendetegnet ved at udvikle sig typisk i de tre retninger som vist i ovenstående figur. Selve innovationen er altså ikke det eneste kendetegn for udvikling. Det er også spørgsmålet om virksomhedens vækstmuligheder og dens ambitionsniveau.

Du skal logge ind for at skrive en note
innovationVirksomheden udvikler nye produkter, ydelser, processer. Eller møder eksisterende eller nye markeder på nye måder. Virksomheden arbejder løbende og ofte systematisk med innovation.
vækstmulighedVækst handler om økonomi, salg, nye markeder, produktporteføljer mm.
mål og strategiVirksomheden sætter mål for dens virke i fremtiden. Og strategier for hvordan den bevæger sig i en bestemt retning.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761628046. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018