Du skal logge ind for at skrive en note

Kunder og brugere – to af de vigtigste målgrupper når vi taler om innovation. Kunder er dem som køber eller modtager en ydelse. Brugeren bruger. Begge grupper er del af det udvidede kundebegreb: virksomhedernes interessenter i hele værdikæden fra ide til levering og brug af produkter eller services.

I innovation har alle interessenter vigtige roller. I dette kapitel skal vi dels kigge nærmere på hvem de er, og hvordan de inddrages i innovationsprocesserne.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761628046. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018