Du skal logge ind for at skrive en note

Ordet "ide" stammer oprindeligt fra det græske ord "oida", der betyder "jeg ser". Idé handler altså om at se noget, men i betydningen at forstå noget, at kunne se sammenhænge, mønstre, løsninger. Men samtidig er det underforstået at nogen ser. Dette kapitel handler derfor om at "kunne se" og om hvilke evner og kompetencer, der skal til for at skabe ideer og flow i innovation.

Du skal logge ind for at skrive en note

De kreative kræfter der slippes løs er kun en del af en innovationsproces. Ideerne skal typisk opstå i organisationer med mange forskellige mennesketyper og indimellem med meget konkrete formål og med begrænsede ressourcer. Derfor er der også brug for systemer og teknikker, der kan få det bedste af et kreativt miljø. Ideudviklingsteknikker og systemer der kan håndtere et kreativt målrettet flow er derfor også en del af dette kapitel.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761628046. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018