Bogen Innovation C skal først og fremmest hjælpe dig med at studere kernestoffet i faget og emneområdet Innovation.

Bogen er opdelt i kapitler, som følger en slags symbolsk proces fra ide til værdi og betydning for samfundsforhold, en linie der er i tråd med fagets generelle indhold.

Du kan desuden bruge bogen til selvstudie bl.a. i kraft af en række indlejerede øvelser i de enkelte kapitler. Se eksempel på idegenereringsøvelse.

Kildeangivelse

Når du fx i en skriftlig opgave skal angive en webside som kilde, bør din kildeangivelse indeholde disse oplysninger:

  • Forfatternavn
  • Titel på websitet
  • Årstal
  • Entydig webadresse (URL)
  • Dato for din sidste aflæsning af materialet.

Eksempelvis sådan her:

Knudsbo, Nina: Innovation, forlaget Systime 2010. http://ibog.innovation.systime.dk/index.php?id=121 senest besøgt 6. maj 2010.

ISBN: 9788761628046. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018