Du skal logge ind for at skrive en note

Diffusion er processen, gennem hvilken en innovation kommunikeres gennem visse kanaler over tid mellem medlemmer af et socialt system.

E. M. Rogers, 1995

Du skal logge ind for at skrive en note

Sociologen og kommunikationsforskeren Everett M. Rogers opfatter diffusion som en kommunikationsproces. Når et produkt spredes, er det viden og informationer, der spredes. Det er viden om produktets fremstilling, dets anvendelse osv. Det er naturligvis også selve produktet eller ydelsen der spredes. Vi skal i dette kapitel studere de forskellige former for diffusion.

Rogers har udviklet en grundlæggende teori om hvordan innovation spredes. I teorien indgår den såkaldte "S-kurve", der er en fundamental beskrivelse af difusion, som en proces med en spæd begyndelse, hvorefter der sker en kraftig vækst, der til sidst stagnerer og innovationen dør ud.

Du skal logge ind for at skrive en note

S-kurve

S-kurve

Ifølge Rogers sker spredningen over tid gennem en række kanaler blandt medlemmer af et socialt system. Sådan definerer han diffusion mere generelt og teoretisk, som et fænomen, der også kan beskrive andet end kommercielle innovationer. Det vigtige ved den teoretiske definition er ordene "kanaler", "medlemmer" og "socialt system":

Du skal logge ind for at skrive en note

"Kanaler"

handler om hvordan en innovation formidles. Det kan dreje sig om markedsføring, brugergrupper, nyhedsmedier og andre informationskanaler.

"Medlemmer"

kan generelt betegnes som adoptanter. Dvs de mennesker, som anvender, formidler eller på anden måde har et forhold til innovationen.

"Socialt system"

er det netværk af individer, som innovationen spredes igennem. I kommerciel sammenhæng er det ofte selve virksomheden og dens eget netværk eller det er de sociale sammenhænge som kunder og brugere indgår i.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761628046. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018