ISBN: 9788761628046. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018